Prijsinformatie en voorwaarden

Betaling
Op de dag dat je de eend huurt wordt er gevraagd naar een borg, dit kan in de vorm van uw auto bij ons achterlaten, een eenmalige machtiging of een contante borg van € 500,00. Bij terugkeer worden de huur en eventuele andere kosten met de borg verrekend. In de week voorafgaand aan de huur ontvang je een factuur m.b.t. de huur. De eend heeft bij aflevering een volle tank en dient ook zo weer ingeleverd te worden. Indien bij inleveren de huurder in gebreke is gebleven worden er € 5,- handelingskosten en bijkomende benzinekosten in rekening worden gebracht. Dit bedrag kan zo nodig ook verrekend worden met de borg.

Eigen risico is altijd € 750,- en kan niet afgekocht worden. In het geval van schade dient dit bedrag bij inlevering van de eend betaald te worden. Verrekening zal achteraf plaatsvinden aan de hand van rekeningen voor herstel. Indien teveel is betaald zal het resterende bedrag gerestitueerd worden.

Bij annulering van de (mondelinge) huurovereenkomst binnen 72 uur van de afgesproken huurdatum zal de reservering in rekening gebracht worden. In andere gevallen zal bij geldende redenen in overleg een nieuwe datum afgesproken worden of een tegoedbon uitgeschreven. De minimale leeftijd van de bestuurder is 24 jaar en deze dient tevens aantoonbaar minimaal 4 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Er mogen maximaal 4 personen per eend vervoerd worden.

Voor arrangementen gelden afwijkende prijzen. Neem voor vragen contact met ons op.

Periode Prijs per eend
Hele dag € 135,-
Twee dagen € 250,-
Week € 650,-

*Het huren van een halve dag is afhankelijk van beschikbaarheid en inpasbaarheid, bel of mail naar de mogelijkheden op uw wensdatum